DELA

Mise-muller också i Saltvik

Nu höjs röster också i Saltvik för att kommunen ska lämna Mise. I går kväll tog kommunstyrelsen upp ärendet, och nästa vecka säger fullmäktige sitt.
Även i Föglö och Lumparland pågår lossrivningsförsök.
I Saltvik har en arbetsgrupp utrett den framtida avfallshanteringen i kommunen och också frågat kommuninvånarna hur man vill ha det.
Utredningen som sådan är ännu inte offentlig, men kommunstyrelsens ordförande Thommy Fagerholm (C) berättar kort om innehållet.
– Gruppen har jämfört kostnaderna för Klara, Ålands renhållning och Ålands problemavfall med Mise och kommit fram till att alternativen är ungefär jämbördiga när det handlar om pris. Det skulle inte spela så stor roll vem man anlitar.


I egen regi?
I ett senare skede har arbetsgruppen jämfört med vad det skulle kosta att sköta avfallshanteringen i egen regi och ta i bruk kommunens returdepå igen. Också den kostnaden skulle bli ganska lik de övriga alternativen, säger Thommy Fagerholm.
Men Klara har ju varit ett billigare alternativ för exempelvis Vårdö?
– Jag har en känsla av att de kommuner som anlitar Klara skjuter till en del skattemedel.
Någon klar politisk skiljelinje tror han inte att det finns i kommunen, säger han och hänvisar till att liberalernas partiledare Viveka Eriksson (Lib) tidigare sagt att Mise ”bör skrotas”.
– Vi ska ge ett förslag till fullmäktige som sammanträder nästa vecka. Men vi behöver inte ha så bråttom – Saltvik har ju inte som andra kommuner lämnat Mise utan att ha frågan löst.


Budgetförslag
Men också Saltvik har skjutit till skattemedel under Mise-eran, säger han.
– Dels har det handlat om de kommunala tillskott som Mise har behövt, och i år gick vi in för att halvera grundavgiften till Mise för kommunens folkpensionärer. I budgetförslaget för nästa år ingår ett stöd på cirka 20.000 euro som ska sänka grundavgiften för alla hushåll i Saltvik med 10-15 euro om förslaget går igenom, säger Thommy Fagerholm.
Kommunstyrelsens vice ordförande är Jan Lindgrén (Lib), samtidigt Mises styrelseordförande. Han håller med om att åsikterna inte följer partilinjer i den här frågan.
– Men jag hoppas att kommundirektörens förslag går igenom så att Saltvik stannar kvar i Mise. Det hoppas jag både för kommunens och för Mises skull.


”Klara dyrare”
Jan Lindgrén menar att det kostar en hel del att starta något nytt efter Mise. Hans uppfattning är att Klara blir till och med ganska mycket dyrare i Saltvik eftersom enkäten visar att invånarna i allmänhet vill ha kvar den fastighetsnära hämtningen av brännbart avfall.
Vad skulle det betyda för Mise om en stor kommun som Saltvik lämnar förbundet?
– Något betyder det säkert. Kakan krymper.


Faller bort
I dag är det egentligen bara Mariehamn och Jomala som inte har planer på att lämna Mise. Vårdö, Geta och Sund har redan fattat beslutet att lämna, I Föglö och Lumparland har motioner lämnats in för nämndbehandling om utträde och i Finström talar starka krafter för att kommunen ska gå ur förbundet.
Hammarland är med, men var länge motsträvig till medlemskap.
Lemland och Eckerö har inte varit Mise-medlemmar och skärgårdskommunerna utom Vårdö och Föglö har inte varit medlemmar.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax