DELA

Mise låser stationerna

Under 2013 kommer Mise att låsa de allra flesta av sina obemannade stationer. Samtidigt införs ett elektroniskt kort som inte bara ger tillträde till återvinningscentralerna utan också till de låsta stationerna. Förändringarna klubbades på Mises förbundsstämma på tisdagen.
De som inte kan eller vill att soporna hämtas kommer från och med nästa år att kunna lämna dem i de låsta stationerna.
– Detta är en klar förbättring särskilt för boende i skärgård, glesbygd och för fritidshusägare, skriver Mise i ett pressmeddelande.
Systemet med att kunna föra brännbart restavfall till en låst återvinningsstation införs under våren och kommer att bli något dyrare för hushållen än hämtning av avfallet. Dyrast blir det för de hushåll som vill fortsätta med sopmärken.
– I övrigt bibehålls avgiftsstrukturen och -nivån, skriver Mise som också har beslutat att bli snabbare med att skicka obetalda fakturor till landskapsfogden. (tt-s).