DELA

Mise-kunder får värdebevis

Alla Mise-hushåll ska från och med måndag om en vecka uppvisa ett värdebevis när de avgiftsfritt lämnar avfall vid de bemannade återvinnigscentralerna.
Ålands miljöservice kräver från och med 20 oktober ett värdebevis av sina kunder. Med det i handen har privatpersoner rätt att avgiftsfritt lämna sina sopor till Mises bemannade återvinningscentraler. Bevisen börjar sändas ut nästa vecka till samtliga hushåll knutna till bolaget.
Reglerna för vilket avfall som får lämnas samt vilka kunder och fraktioner som faktureras är de samma som tidigare.
– Privathushåll och fritidshus inom Mise får fortsättningsvis lämna återvinningsmaterial och farligt avfall utan extra kostnad samt två säckar brännbart restavfall per månad. Gratissäckarna redovisas på värdebeviset, rapporterar Mise genom verksamhetsledare Fredrik Karlsson.

Inga friåkare
Företagskunder och övriga betalar per mängd enligt en prislista. Betala får även de göra som inte kan uppvisa ett värdebevis och på det här sättet hoppas Mise bli av med så kallade ”friåkare” på renhållningssystemet.
– Värdebeviset leder dessutom till att de hushåll som fortfarande inte anmälts till Mise inte kommer att kunna utnyttja Mises service på samma villkor som anmälda hushåll.
Varje lägenhet i ett flerfamiljshus får ett eget värdebevis. I de fall då dessa lämnar avfall som inte är gratis faktureras den enskilda lägenheten och inte fastighetsbolaget. Värdebeviset ses som ett första steg i processen, i framtiden byts de nämligen ut mot elektroniska kort som registrerar besöken vid återvinningscentralerna.
– Från Mises sida har vi goda förhoppningar om att införandet av värdebeviset kommer att löpa smidigt och att det kommer att göra Mises renhållningssystem bättre.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax