DELA

Mise i dödläge – Westerberg avgår

Ingen verksamhetsledare, ingen absolut budget och ingen enighet kring verksamheten 2007.
Mises höststämma i fredags slutade i dödläge.
Tio av de elva medlemskommunerna mötte upp när Ålands miljöservice kallade till höstmöte i självstyrelsegården i fredags. Trots kritiken mot det nuvarande renhållningssystemet var kommunerna långt ifrån eniga om hur framtiden ska se ut.
Till råga på allt meddelade styrelsens ordförande Lasse Wiklöf att verksamhetsledaren Jan Westerberg (bilden) avgår vid årsskiftet.
– Vi har haft ett tungt år bakom oss, vilket satt sina spår, sade Wiklöf och påminde om att det nu krävs snabba och modiga beslut för att komma framåt.

Anonymt fusk
Mises största problem ligger i de obemannade sopstationerna, konstaterade Jan Westerberg i sin nulägesrapport.
– Nu kan avfallet lämnas anonymt vid obemannade stationer. Det här måste finansieras med en mycket hög grundavgift eftersom vi inte kunnat kontrollera hur enskilda hushåll utnyttjar renhållningstjänsten.
Jan Westerberg påpekade att grundavgiften på 110 euro väckt starka protester från hushåll vars konsumtion är liten. En rättvis och kostnadseffektiv reform är vad som behövs.
– Det Mise bör satsa på är bemannade återvinningscentraler och fastighetsnära hämtning av brännbart restavfall minst var fjärde vecka.

Bemannade centraler
Enligt den nya renhållningsstrukturen ska ett antal bemannade återvinningscentraler upprättas på Åland, med knutpunkt i Mariehamnsområdet.
Centralen i Mariehamn är öppen sex dagar i veckan, de övriga åtminstone under lördagar. Samtidigt avsäger sig Mise ansvaret över alla de obemannade sopstationerna.
– Hur går det då med Lumparlands enda sopstation, blir vi av med den, undrade kommunrepresentanten Annsofi Joelsson.
– Det är planerna, ni måste själva finna en huvudman för den, svarade Jan Westerberg.
– Vi kan inte godkänna ett sådant förslag utan att först ta upp frågan i kommunen, kontrade Joelsson och påpekade att möteshandlingarna inte skickats ut till kommunerna i förväg.
– Det blir nog en överraskning för de där hemma om vi slopar sopstationen så där bara. Kan man inte införa lås till nätterna eller något sorts kodkort istället?
– Då kan folk låna grannens kort, ansåg Westerberg.

Vårdö mot Mariehamn
Även Vårdö satte sig på tvären. Där har systemet med obemannade stationer fungerat bra.
– Att övergå till bemannade stationer och fastighetshämtning är omöjligt eftersom folk är där så olika tider och många vägar är så små, menade Björn Boman.
– För Mariehamn är det här absolut nödvändigt, här finns många som fuskar och drar nytta av systemet. Vi måste komma åt dem, konstaterade Barbro Sundback.
Hon fick medhåll av en annan representant.
– Många fuskar, min granne till exempel!
– Antingen godkänner vi det nya förslaget eller så höjs grundavgiften nästa år, sade Jan Lindgrén från Saltvik.
Reformen för renhållningssystemet återremitterades till styrelsen som även fick i uppdrag att höra alla kommuner och utreda deras situation. Jan Westerberg fick två dagar på sig att kalla till ny stämma i slutet av januari.

Oklar budget
Eftersom reformen förblev oklar kunde heller ingen exakt budget slås fast.
Mise har bett alla kommuner om ett extraordinärt kapitaltillskott på totalt 225.000, vilket väckt protester. Föglö vägrar betala med motiveringen att Mise i så fall inte får kalla sig självfinansierat kommunalförbund.
– Landskapet står för 225.000 euro och kommunerna för lika mycket. Vi kan inte godkänna budgeten med så mycket anslag av kommunerna, ansåg Torsten Sundblom.
– Utan godkänd budget upphör alla utbetalningar, påpekade Lasse Wiklöf surt och bad kommunerna ta sig samman.
– Låt oss godkänna budgeten och be styrelsen sätta den i balans till nästa möte.

Felaktiga fakturor
Problemen är fortfarande många. Adressregistret är ännu inte komplett, fortfarande saknas ett stort antal fritidsbostäder.
– De kommunala registren var synnerligen bristfälliga och har skapat stora problem för Mise under året. I Mariehamn har felaktiga fakturor gått ut till döda personer och folk som flyttat bort för tiotals år sedan. Växeln har blivit nerringd varje gång vi skickat ut fakturor, folk vill helt enkelt inte betala för renhållning, sade Jan Westerberg.
Mörkertalet för de hushåll som inte är anslutna till Mise är stort, 3.000.
Kundinformationen haltar, resurserna är alltjämt små. Och hur blir det med turisternas sopor om vi byter system, undrade någon?
– De ska ha tillgång till bemannade stationer, svarade Westerberg.
Om sluthanteringen ska skötas inom eller utanför Åland är en öppen fråga.
– Mise visar tydligt varför det är svårt med kommunsamarbetet på Åland, konstaterade Jan Westerberg.
Lasse Wiklöf har ändå en dröm.
– Nästa år vill jag se alla kommuner med i Mise. Gott nytt år!

JOHANNA LINDFORS