DELA

Mise-fakturorna sändes till dödsbo

Fredrik Karlsson, vd för kommunförbundet Ålands miljöservice (Mise), säger i en kommentar till gårdagens artikel där Ingmar Eklund berättade om fakturorna som sänts till hans döda mor, att fakturorna ingalunda har sänts till den avlidna utan till dödsboet.
På kuvertet och på en av fakturorna fanns bokstäverna ”db” och ”DB” som enligt honom betyder dödsbo.
Han påpekar att dödsboet har som uppgift att reda upp de skulder som finns och att skulderna i det här fallet är kopplade till den fastighet som dödsboet äger, eller ägde fram till försäljningen.
– Vi måste driva in avgifterna av alla som är skyldiga att betala. De här fakturorna skickas till landskapsfogden om de inte betalas. Det här är inget unikt. Inga fordringar avskrivs, utan om medel saknas vid ett tillfälle så kanske det kommer in pengar någon annan gång, till exempel som skatteåterbäring, och då drivs avgiften in. Fordringarna kvarstår tills de preskriberas.
Vem ska betala om dödsboet är upplöst?
– Det är fogdens sak att hitta den som ska betala.
Fredrik Karlsson påpekar att de efterlevande har varit i kontakt med Ålands miljöservice och och fått all information, men att de ändå valde att göra det hela till en stor sak i offentligheten.
Hur ska man veta att ”db” står för dödsbo?
– Vi ska se över om vi kan göra det tydligare framöver på våra fakturor. (ao)