DELA

Miros vd tillbakavisar kritiken

Miros vd Mikael Larsson säger att företaget har tagit till sig av en del av kritiken, men tillbakavisar andra uppgifter som skärgårdsföretagarna för fram i sin kritik.

Mikael Larsson väljer att svara på Nya Ålands frågor via e-post. Han skriver att Miro tänker fortsätta att leverera färskvaror under dagtid också i fortsättningen.
– Ja, vi har i samarbete med landskapsregeringen som upphandlat skärgårdstransporterna försökt tillgodose slutkundernas önskemål att få varorna tidigare. Frågan är i stor utsträckning beroende på turlistorna och omfattningen av de tjänster som landskapsregeringen upphandlat.
Företagarna anser att det är svårt att få tag i er på Miro och att veta vem som är ansvarig om problem uppstår. Är det här något du känner igen? Hur ska ni förbättra kommunikationen och underlätta för kunderna att få tag i er i så fall?
– Givetvis är vi tillgängliga. I de enstaka fel där vi misslyckats i att vara tillgängliga har vi tagit till oss av kritiken och förbättrat våra rutiner. Dessutom är det ju så att om det finns fyra-fem operatörer i en transportkedja så är det givetvis den sista länken i kedjan som levererar varan som blir beskylld för alla dröjsmål som kan uppstå i hela kedjan.
Enligt uppgift körs en lastbil tom tur och retur varje dag. Är det hållbart att köra en tom bil? Går det att lösa på något annat sätt?
– Detta är helt felaktiga uppgifter. Skärgårdstransporterna sköts numera på ett mycket mera effektivt sätt än tidigare.
Sen anser företagarna att faktureringsunderlagen är otydlig och ibland felaktig. Är det ett problem du känner igen och hur ska ni i så fall ändra på det?
– Generellt måste jag nog tillbakavisa den kritiken. Det finns inga generella ”problem” i detta hänseende. I de enstaka fall eventuella fel har uppstått har vi rättat till dessa när de uppdagats. Kunderna är givetvis välkomna att höra av sig till mig om de har synpunkter eller förbättringsförslag.

Företagarnas kritik kan du läsa här.

Minna Wallén
minna.wallen@nyan.ax