DELA

Miranda lämpar sig bra för omsorgsförbundet

Mirandas boende flyttar ut och lägenheterna hyrs ut till Ålands omsorgsförbund under nästa år.
– Huset lämpar sig bra för oss, säger omsorgsförbundets direktör Veronika Snellman.
På mötet strax före jul beslöt socialnämnden i Mariehamn att verksamheten vid Miranda-boendet på Havsgatan ska omorganiseras. Nya Åland har tidigare berättat om den åtgärds- och tidsplan som ska följas – att Mirandas nuvarande verksamhet upphör, att hyresgästerna erbjuds hyres- och stödboendekontrakt vid Johannahemmet, att Mirandas personal integreras i hemtjänsten och att en särskild personalgrupp inom hemtjänsten utses för att arbeta med klienter med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblem.
Den nybildade personalgruppen ska se till att flytten från Miranda sker så smidigt som möjligt och i samråd med klienterna, deras anhöriga och intressebevakare. Målet är att utflyttningen ska vara avklarad senast inom september nästa år.
För staden innebär omorganiseringen en kostnadsinbesparing. Under 2014 har två av Miranda-boendets totalt sex lägenheter stått tomma, men socialnämnden har trots det betalat hyra. Dessutom har vikarier utanför budget kostat cirka 100 000 euro.

Lediga bostäder
Samtidigt har i genomsnitt fem lägenheter stått utan hyresgäster i Edlagården och tre i Johannahemmet. Staden har betalat hyra också för dem. Läget var ungefär det samma också 2013.
Alla äldre som behöver bostad ska framöver hänvisas till Edlagården medan klientgruppen med psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblem hänvisas till Johannahemmet. Totalt räknar socialnämnden med en inbesparing på cirka 145 000 euro på årsbasis, vilket motsvarar 3-4 årsarbetet. Ingen sägs upp på grund av omorganiseringen.
Ännu en fördel blir det för staden om Ålands omsorgsförbund hyr de sex lägenheterna i Miranda-huset av Marstad. Omsorgsdirektör Veronika Snellman är nöjd efter att ha varit på informell syn i huset.
– Fördelarna är att huset har sex fullständiga bostäder, utrymme finns för personalen och huset ligger nära vår Butik Unik. Läget i centrala Mariehamn är bra.

Annika Orre