DELA

Minusbudget för Finström

Finströms budgetunderskott kan bli runt 265.000 euro nästa år.
Finström är den enda kommunen på Åland som beskattat stadigvarande bostad. Nu stryks den skatten som gett kommunen runt 40.000 euro per år.
Hemvårdsstödet för föräldrar som är hemma med barn höjs från 390 till 446 euro i månaden. Det kostar kommunen runt 36.000 euro.
Och nästa år försvinner landskapets kompensation för de avdrag som invånare gör i kommunbeskattningen.
– Det här året går mot ett positivt bokslut. Men överskottet behövs efter reformen där landskapet inte längre ger investeringsstöd, säger Finströms kommundirektör Niklas Oriander.
Kommunen har en skuldbörda som ”inte är av denna världen” – cirka tio miljoner euro. Nästa år amorterar man 600.000 euro och räknar med finansiella kostnader, mest räntor, på 270.000 euro.
Därför fortsätter den strama budgetlinjen, säger Oriander.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom