DELA

Minus i Kökars nästa budget

KÖKAR. En negativ budget med driftsunderskott. Det klubbade kommunfullmäktige igenom i måndags.
Underskottet 2011 beräknas bli minus 291.000 euro.
Den största investeringen är färdigställandet av avloppsnät och reningsverk i Hellsö. 300.000 euro budgeteras för ändamålet och utgiften finansieras genom upplåning. Dessutom ska bland annat skolans omklädningsrum och ventilationssystem renoveras för 10.000 euro.
Lånebördan uppskattas vid årets slut vara 9.900 euro per invånare.
Ett anslag på 5.000 euro ska gå till förnyande av turistinformation och lika mycket ska gå till marknadsföringsåtgärder som deltagande i mässor och annonsering.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman