DELA

Minus efter stora hamninvesteringar

Ett underskott på sammanlagt 580 000 euro år 2013. Det driftsresultatet visar infrastruktursektorn i Mariehamn i sin verksamhetsberättelse.
Stora investeringar i hamnen, nytt bokföringssystem av arbetstimmar och minskade intäkter är bidragande orsaker.
I budgeten för förra året fanns betydande inbesparingskrav för infrastrukturnämnden, men målsättningarna om en lägre kostnadsnivå kunde inte uppnås, enligt resultatsredovisningen som infrastrukturnämnden klubbade igenom förra veckan.
De stora investeringarna som gjordes i hamnen var en orsak till att kassamedlen minskade. Trots att hamnen gjorde ett positivt resultat med ett överskott på 1 499 000 euro, var det ändå 584 000 euro mindre än beräknat.
När kryssningsfärjan Baltic Star i juni slutade gå till Mariehamn ledde det till ett inkomstbortfall på 335 000 euro. Personalkostnaderna överskreds liksom de budgeterade medlen för köp av tjänster, vilket berodde på ett stort behov av underhåll av kajanläggningarna och arbetet med ombyggnader.
Läs mer i papperstidningen! (mw)