DELA

Minus 419.000 euro för elverket

Hur svårt kan det vara att ta betalt för den el som stadens elverks kunder använder?
Den frågan ställer sig nya direktionsordföranden Henrik Lundberg efter att ha sett de eldröda siffrorna i fjolårets bokslut.
Postens vd Henrik Lundberg tog över som direktionsordförande för stadens elverk vid årsskiftet. Tidigare har elverket granskats av tekniska nämnden, men i och med nämdreformen renodlades elsidan.
Det innebär bland annat att Henrik Lundberg nu är tvungen att underteckna ett bokslut från 2011 som han inte varit delaktig av och som dessutom skickats ut till allmänheten innan direktionen ens hunnit fastställa det.
– Jag är ovan med hur man jobbar inom det kommunala. Ur mitt perspektiv är det ojuste mot direktionsmedlemmarna att skicka ut informationen i ett så tidigt skede.

Stort minus 2011
Bokslutet för 2011 visar ett minus på 419.530 euro, vilket är 668.000 euro under budget. Totalt har elverket nu en skuld till Mariehamns stad på nästan 1,7 miljoner euro.
Henrik Lundberg döljer inte att han är djupt kritisk mot det stora underskottet.
– Det är illa när förlusten är så stor. Något annat kan man inte säga.
Det handlar enligt honom inte om någon svår matematik.
– Det är bara att räkna vad det kostar och ta betalt enligt det. Det går inte att distribuera el för mindre än vad det kostar.
Den självklara orsaken till underskottet är, säger han, att elpriset högst antagligen har varit för lågt.
– Jag misstänker att priset som kunderna betalar kommer att höjas. Kontrollen av verksamheten har varit på tok för dålig.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre