DELA

Minst 6 heltidstjänster hotade på Ålcom

Telekommunikationsbolaget Ålcom kallar till samarbetsförhandlingar. 6–7 heltidstjänster är hotade enligt bolaget.

På grund av konjunkturläget är Ålands Telekommunikation Ab tvunget att minska på arbetskraften samt göra eventuella övriga ändringar i arbetsarrangemang.

Samarbetsförhandlingarna berör hela personalen. Enligt preliminära uppskattningar kan eventuella uppsägningar, permitteringar och överföringar till deltid komma avse sex till sju heltidstjänster inom avdelningarna ekonomi, kundtjänst och telefoni, meddelar bolaget.

Eventuella uppsägningar, permitteringar och överföringar till deltid är planerade att verkställas under perioden februari och mars.

Samarbetsförhandlingarna kommer behandla principerna och grunderna för, verkningarna av samt alternativen till eventuella uppsägningar, permitteringar och överföringar till deltid.

Vid eventuella uppsägningar, permitteringar och överföringar till deltid kommer arbetstagare som är viktiga för företagets verksamhet och arbetstagare som i Ålands Telekommunikation Ab:s tjänst delvis förlorat sin arbetsförmåga att beröras sist. Sekundärt kommer vikt även fästas vid arbetstagarens försörjningsplikt och anställningstid, skriver bolaget i ett pressmeddelande.