DELA

Minskade intäkter för Nordea Åland

Nordea Åland fick minskade intäkter under andra kvartalet i år, jämfört med samma period ifjol.
– En bra volymökning för både in- och utlåning men man förtjänar i dag mindre än för ett år sedan trots avsaknaden av kreditförluster, kommenterar Jan-Erik Rask, kontorsdirektör vid Nordea Åland.
Nordea Ålands (exklusive Private banking) totala intäkter minskade med 9 % jämfört med motsvarande period 2009 (Q2/2009) medan kostnaderna ökade med 8,2 %. Tillväxten på finansieringssidan (utlåningen) har hållit sig på en jämn och bra nivå. Med tanke på konjunkturläget i omkringliggande regioner har vi klarat oss mycket bra; ålänningarna är i allra högsta grad intresserade av bostadslån vilket syns i Nordea Ålands siffror som en ökning med 9,2 % jämfört med motsvarande tid ifjol, sägs i ett pressmeddelande.
– Gällande bolån är så kallade stresstest verkligt viktiga; kunderna bör klara av betydligt högre räntenivåer än de vi ser idag och det tycker de flesta även att är bra att vi kräver. I gengäld kan kunderna till exempel. teckna ett räntetak på den nivå som de anser att är deras maxnivå, kommenterar Rask.
– Ett fortsatt ökat intresse för sparande kan skönjas, plus 13,3 procent, vilket tyder på att kunderna vill känna sig trygga och bygga upp en buffert. Till exempel frivilliga pensionsförsäkringar, indexlån och att månadsspara i fonder är vid sidan av rena depositioner det som fortsättningsvis drar mest, säger han vidare.


Mår rätt väl
På företagssidan har takten på investeringar och nyutlåning varit lugn under senaste år men nu börjar Nordea Åland skönja en tendens till ökat intresse. Lånestocken på företagssidan ökar igen efter ett 0-år 2009. Den tendens med sjunkande räntor som syntes under slutet av fjolåret håller i sig.
Den rekordlåga räntenivån har medfört ett fortsatt minskat räntenetto för hela banksektorn. Man tjänar helt enkelt mindre pengar även om volymerna ökar vilket även är fallet för Nordea Åland för årets sex första månader. Provisionsintäkterna uppvisar dock en lite ökning, sägs i Pressmeddelandet.
– Den marknadsandelsökning som man nu kan skönja är bra att ha med sig i bagaget då räntenivåerna åter börjar stiga. Då kommer också intjäningen igång på allvar igen, kommenterar Rask, och tillägger:
– Kreditförluster har ännu inte avspeglats i Nordea Åland siffror. Detta är ett tecken på att vårt samhälle och särskilt vårt näringsliv än så länge mår rätt väl. (ms)