DELA

Minskad sjukfrånvaro för ÅHS-anställda

Personalens sjukfrånvaro minskade betydligt förra året. En tänkbar orsak är den stränga handhygienen i samband med svininfluensahotet. Det och mycket mer tas upp i ÅHS verksamhetsberättelse för 2009.
Ålands hälso- och sjukvård fick i början av 2009 i uppdrag att spara 1,5 miljoner euro. Styrelseordföranden Torbjörn Björkman skriver i verksamhetsberättelsen att en ökad kostnadsmedvetenhet hos hela organisationen har gett resultat. Nyan har tidigare berättat om bokslutet som godkändes av styrelsen i våras. Resultatet visade att man underskridit budgeten med 340.000 euro.
Noteras kan att kostnaderna för vård utanför Åland ökade med cirka 700.00 euro jämfört med 2008 och landade på 8,4 miljoner euro eller 894.000 euro över budgeten.

Byggen på gång
ÅHS har genomfört flera projekt under 2009. Primärvårdsbygget färdigställdes och togs i bruk. Att den onkologiska verksamheten flyttades till nya, mer ändamålsenliga lokaler, har inneburit stora förbättringar av både vård- och arbetsmiljö, uppger ÅHS.
Psykiatribyggnaden ska stå klar under hösten 2011. På tur står ombyggnad av medicinska avdelningen och läkemedelscentralen, nya utrymmen för intensivvårdsavdelningen och dialys samt Gullåsen, berättar Torbjörn Björkman: ”Hur processerna fortgår avgörs utgående från de investeringsanslag som lagtinget beviljar”.
Sjukfrånvaron, som de senaste åren visat en stadigt stigande kurva, sjönk med hela 6,5 procent och var förra året 12,87 dagar per anställd och år. En orsak kan, enligt ÅHS, vara att infektionssjukdomarna minskade på grund av den stränga handhygienen med anledning av svininfluensan.

Annika Kullman