DELA

Minnen samlas från Helsingfors-kupolen

Trots engagerad kamp bland både studerande och högst uppsatta politiker tvingas Åländska studentföreningen i Helsingfors flytta från den anrika lokalen Kupolen.
Därför efterlyses nu minnen, anekdoter och fotografier. Målet är att ge ut en bok.
Det var i början av sommaren som ekonomidirektionen för studentkåren vid Helsingfors universitet föreslog att nationsutrymmena i Nya studenthuset skulle minskas och föreningar flyttas.
De studerande protesterade och ålänningarna fick understöd av bland andra landskapsregeringsledamot Britt Lundberg (c) och riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér.
Men inga protester hjälpte, beslutet är nu taget och bland dem som tvingas flytta finns Åländska studentföreningen, Åbo Nation och Östra Finlands Nation.

I tornet
Dessa tre föreningar fungerar som en samlingspunkt för många svenskspråkiga studerande från Helsingfors universitet och andra högskolor i huvudstadsregionen. Föreningarna har tillsammans huserat i den lite speciella och anrika lokalen som kallas ”Kupolen”, eftersom den ligger högst upp i tornet på Nya studenthuset vid Mannerheimvägen.
Nu kommer man istället att ha en lokal i studenthusets A-trappa och i samband med detta utlyser Åbo Nation, Östra Finlands Nation och Åländska studentföreningen en tävling om den bästa ”Kupolanekdoten”. Avsikten är att småningom ge ut en bok med historier, fakta och fotografier.

Sedan 1952
Anekdoten bör återge en händelse eller ett fenomen som anknyter till kupolen som svenskspråkig samlingsplats för studenter. Det kan alltså handla om sådant som hänt från år 1952 och framåt.
Berättelsen bör vara minst 160 tecken och högst 1098 ord lång. Tidigare publikation i till exempel en historik eller nationstidning är inte ett hinder för deltagande.

Skicka in bidrag
Deadline för bidrag som vill vara med i tävlingen är onsdag 19 november, men bidrag till boken tas emot även senare.
Skicka din berättelse eller bilder per e-post till adressen kupolanekdot@helsinki.fi. De kan också skickas per post till ÅN, ÖFN eller ÅSFH på adressen Mannerheimvägen 5 b 7:e vån, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet Kupolanekdot och kom ihåg att bifoga dina kontaktuppgifter.

Öppen final
Finalisterna i tävlingen meddelas personligen den 22 november och får läsa upp eller på annat sätt framföra sina bidrag inför publik i finalen, som går av stapeln lördagen den 29 november då det ordnas öppet hus under kupolen.
Vinnaren får två supékort till valfri Kupolsammanslutnings årsfest våren 2009 samt ett exemplar av boken. Alla bidrag får också ett litet pris.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax