DELA

Ministrarna besöker Stornäset

Landskapsregeringen står fast vid sin beredskap att arrendera ut Stornäset för en golfbana. Nästa steg är att ministrarna guidas runt på platsen. Det säger näringsminister Jan-Erik Mattsson (C).
– Men vi har inte tagit ställning till några som helst bostäder på området.

Vad vill landskapsregeringen med Stornäset? Vill man arrendera ut området för golf eller vill man inte? Frågan ställdes av Jörgen Strand (FS).Under fredagens frågestund pressade han näringsminister Jan-Erik Mattsson för att få ett rakt svar.
– Det är viktigt att landskapsregeringen ger ett klart besked. Varför kan man inte vara tydlig och säga vad man vill, undrade Strand.
Jan-Erik Mattsson hänvisar till budgetförslaget för 2010.
– I budgeten står det att vi har beredskap att arrendera ut markområdet. Den beredskapen kvarstår.


Rundtur
Landskapsregeringen kommer att göra ett studiebesök på Stornäset, berättar Mattsson. Skogsbruksavdelningens byråchef Mikael Sandvik ska guida ministrarna på platsen.
– Det för att vi gemensamt ska tillgodogöra oss vad som finns på området. Sedan måste vi göra en bedömning huruvida det är möjligt att ha både golfbana och alla dessa naturvärden på samma plats.


Exklusiva bostäder
Jörgen Strands följdfråga var om finansiärerna kommer att tillåtas bygga exklusiva bostäder på området för att täcka en del av kostnaderna för projektet.
– Det är en fråga som är viktigt både politiskt och för att näringslivet ska veta om man ska gå in i det här.
I Ålands golfklubbs ansökan nämns att man vill bygga några fastigheter för golfbanans eget bruk, däremot står det inget om exklusiva bostäder, säger Jan-Erik Mattsson.
– Vi har i landskapsregeringen inte tagit ställning till några som helst bostäder.


Kulturarv
Också Barbro Sundback (S) ville ha svar från en minister i golffrågan. Hon riktade sig till miljöminister Katrin Sjögren (Lib). Enligt skogsbruksbyrån är Stornäset landskapets finaste skogsområde, säger Sundback.
– I handlingsprogrammet står det att landskapets egna skogsinnehav är en investering och ett betydelsefull del av kulturarvet som bör vårdas för kommande generationer. Omfattas inte Stornäset av skrivningen?
Katrin Sjögren svar på frågan var ett ”naturligtvis omfattas även Stornäset”.
– Kan vi då räkna med att miljöministern inte kommer att tillåta golf på det här området utan att det bevaras och vårdas för kommande generationer?, ville Sundback veta.
Katrin Sjögren hänvisar till att det pågår en beredning av ärendet inom förvaltningen.
– Lagtinget kan räkna med att jag avvaktar beredningen och ser vad den innehåller.

I torsdags överlämnades ett namnupprop med 900 underskrifter mot golf på Stornäset till landskapsregeringen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax