DELA

Ministrar inte med i aktiebolagsstyrelser

Tidigare satt landskapsregeringsledamöterna med i flera samhällsägda aktiebolags styrelser.
Så är det inte längre, berättar förra trafikministern Runar Karlsson (C).
Själv var han styrelsemedlem i både Ålands industrihus ab och Norra Ålands industrihus ab, båda så gott som helägda av landskapet och med uppgift att bygga fastigheter för näringslivet att verka i.
Han vill inte säga att den ändrade inställningen beror på härvan kring Ålands industrihus, men medger att den har medverkat till att ministrarna numera håller sig borta från både samhällsägda och privata aktiebolags styrelser.

Har funderat
– Visst har jag funderat på det här med personligt ansvar för styrelseledamöter, och det som skett kring Ålands industrihus är nog en tankeställare för alla som sitter i olika bolagsstyrelsen även om man gör det gratis och tycker att det på sätt och vis ingår i jobbet. Man har alltid ett personligt ansvar.
Runar Karlsson berättar att en allmän diskussion uppstod för ett par år sedan om ministrarnas styrelsemedverkan.
– Vi diskuterade det ganska ingående tillsammans med en jurist. Han rekommenderade oss att hålla oss utanför alla bolagsstyrelser eftersom konstiga jävssituationer kan uppstå på grund av alla möjliga olika kopplingar. Därför fattades ett principbeslut om att ministrar inte ska sitta i aktiebolags styrelser, varken samhällsägda eller privata.

”Inte otillåtet stöd”
Men trots allt håller han fast vid sin tidigare uppfattning att det aktiekapital, de kreditgarantier och de bidrag som landskapet beviljat Ålands industrihus inte utgör otillåtet statsstöd och att stöden gavs på marknadsmässiga villkor.
– Nu ställer EU-kommissionen nya frågor om stödet, och om kommissionen bestämmer att det är ett otillåtet stöd så blir bolaget tvinget att betala tillbaka pengarna till landskapet. Det är inte mer dramatiskt än så, och jag antar att det är hanterbart för bolaget.

Får klarhet
Ett annat tänkbart slut på historien är, som han ser det, att EU-kommissionen kommer fram til att landskapsregeringen gjort fel men att inga åtgärder vidtas.
– Det kan naturligtvis också gå så att kommissionen inte har några påpekanden. Nyttan för oss politiker är ju att vi snart får reda på vad som är rätt och fel. Vi får lite mer att gå på när vi ska fatta beslut framöver.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax