DELA

Ministrar frågades ut av lagtinget

LAGTINGET. Under fredagens frågestund i lagtinget fick ministrarna bland annat svara på frågor om kommunalskattelagen, ambulanspersonal och förhållandet till regeringen i Helsingfors.
Danne Sundman (Ob) undrade under lagtingets frågestund i fredags vad som händer med det utlovade förslaget till kommunalskattelag. Finansminister Mats Perämaa (Lib) kunde ge det glädjande beskedet att lagen är på gång.
– På grund av bristande resurser inom lagberedningen har vi valt att upphandla en tjänst och en utomstående jurist skriver ett förslag till lagen.
Den arbetsgrupp som tillsatts för att titta på förslaget har mandat till den 10 maj så minister Perämaa spår att ett lagförslag kan presenteras för lagtinget när det åter sammanträder i månadsskiftet maj-juni.
– Kommunerna har förlorat miljoner under denna mandatperiod, sade Barbro Sundback (S) och undrade hur förhandlingarna mellan kommunerna och landskapet egentligen går till när man beslutar om hur mycket medel kommunerna ska få.
Finansminister Perämaa påpekade att problemet har varit när landskapet förhandlar med Ålands kommunförbund, som egentligen inte har mandat att tala för kommunerna, blir det svårt att nå överenskommelser.


Ambulanspersonal
Johan Ehn (M) frågade social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) hur behovet av sjukskötarexamen för ambulanspersonal ska lösas på Åland. I riket och i Sverige går utvecklingen mot att ambulanspersonalen är sjukskötare. På Åland sköts ambulansverksamheten i samarbete med Räddningsverket och deras ambulanspersonal.
– Den frågan har varit på tapeten tidigare och är inte lätt att lösa, svarade minister Sjögren.
Det finns olika förslag på hur den åländska modellen skulle kunna se ut, bland annat i samarbete med akuten vid sjukhuset, men resurserna på akuten räcker inte till.
Ehn och Sjögren var båda överens om att det behövs en långsiktig lösning.
– Det borde gå att ge dispens till dem som arbetar i ambulansen, sade Ehn. Dessutom behöver man slå fast vilken kompetens som behövs och ved det kräver utbildningsmässigt.


Kontakter till Helsingfors
Både Anders Eriksson (ÅF) och Mika Nordberg (Ob) undrade vilken strategi landskapsregeringen har för att säkra de ”åländska frågorna” i det kommande regeringsprogrammet när Sannfinländarna troligen blir en part i regeringen.
Finansminister Perämaa fick svara på frågan i stället för lantrådet Viveka Eriksson (Lib) och vicelantrådet Britt Lundberg (C), som befann sig i Helsingfors för att bedriva lobbyverksamhet för just de åländska frågorna i samband med regeringsbildningen.
– Arbetet har skett genom skriftväxling och genom personliga träffar, som just nu.
Mika Nordberg föreslog att de 83 nya riksdagsledamöterna skulle bjudas in till Åland. Han anser att landskapsregeringen förlitar sig för mycket på SFP i kontakterna till riksdagen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds