DELA

Ministersvar om Skarvenbesättning

m/s Skarven kan trafikeras med en fyramannabesättning, åtminstone under september till maj. Det skriver trafikminister Veronoca Thörnroos i ett svar till Trafiksäkerhetsverket.
– Under sommaren kan besättningen utökas om det krävs.
Trafiksäkerhetsverket har även begärt en utredning över hur arbetet fungerat ombord. Eftersom fartyget hittills inte trafikerat med en mindre besättning är fem personer går det inte att uttala sig om hur det skulle fungera i praktiken. Men rederiets uppfattning är att besättningen numera är van vid den nya tekniken. En övning som hölls ombord i början av mars visade att en utökad skolning i krishantering skulle förbättra beredskapen vid eventuella olyckor.
Som Nyan tidigare berättat har Skarven det senaste året trafikerat med en man mer i besättningen än vad som är beskrivet i benningscertifikatet. Nu vill trafikavdelningen ta bort en matrostjänst ombord, något som sjöfacken har motsatt sig. Sjömansunionen har även ansökt om en ändring av Skarvens bemanningscertifikat. (ak)