DELA

Ministerprotest mot kollegans förslag

Reaktionerna lät inte vänta på sig när trafikminister Veronica Thörnroos presenterat regeringens beslut och därefter sina förslag på hur man kunde spara ännu mer inom landskapets linfärjtrafik.
– Jag har fått mycket respons redan och det märks att frågan är känslig, säger hon.
I Kumlingefullmäktige, med landskapsregeringsledamot Mats Perämaa som ordförande, protesterade man genast mot förslaget för Seglingelinjen.
Det var förra veckan som trafikminister Veronica Thörnroos presenterade landskapsregeringens beslut om att linfärjorna måste spara.
– Vi har i plenum i landskapsregeringen fattat beslutet att inbesparingar måste göras, utgående från det beslut vi tog i juni. Men beslut om hur sparandet ska ske kommer dock landskapsregeringen att ta först efter att berörda kommuner fått säga sitt, säger Veronica Thörnroos till Nya Åland på söndagskvällen.


Brev till alla
I praktiken kommer detta att ske genom att brev med förslag på sparåtgärder på respektive färja skickas till kommunerna under den här veckan.
I sparpaketet för linfärjorna ingår bland annat att turlista ska införas på Seglingelinjen.
– Sedan tog jag mig friheten att tolka ordet turlista i ett vidare perspektiv på Seglingelinjen. Detta eftersom inbesparingen kunde bli avsevärt större, utan att servicen skulle bli så mycket sämre, säger Veronica Thörnroos, som utifrån statistiken kontstaterat att många åker dagtid medan det är lite trafik på natten.
Basen i Thörnroos förslag för Seglingelinjen är att färjan ska köra när det kommer folk till och med klockan 22, men klockan 22 – 06 endast mot beställning.


Extra ärende
Thörnroos berättade om beslut och förslag för media i torsdags. Det ledde till att Seglinge-färjan togs upp som extra punkt på Kumlinges fullmäktigemöte redan på torsdagskvällen. Ärendet togs upp av ledamot Thomas Fredriksen, som jobbar på Seglingefärjan. Till tidningen Åland säger både Fredriksen och kommundirektör Jim Eriksson att de inte anser att jäv föreligger.
Fullmäktige beslöt att uttrycka skarpt motstånd mot förslaget och därtill begära audiens hos trafikministern för att få framföra sina argument.
– Ärendet var en reaktion på vad sagts i ett inslag i Ålands radio på dagen. På fullmäktigemötet, och även tidigare, kom det fram att det finns en beredskap och acceptans mot turlista på Seglingelinjen, men inte gällande förslaget om nattuppehåll, säger Mats Perämaa.
Du är både fullmäktigeordförande i Kumlinge och landskapregeringsledamot. Regeringen har ju godkänt sparförslaget gällande linfärjorna. Är du med och protesterar mot ett beslut du själv fattat?
– Nej, i landskapsregeringen godkände vi det tidigare sparpaketet. Vi beslöt att införa turlista på Seglingelinjen.
På ditt förslag beslöt Kumlingefullmäktige att representater från kommuns presidier och ledamöter ur trafikarbetsgruppen skulle begära audiens hos trafikministern. Vilken roll kommer du att ha?
– Givetvis kommer jag inte att delta i den uppvaktningen som fullmäktigeordförande, utan då vara närvarande i egenskap av landskapsregeringsledamot, säger Mats Perämaa.
Veronica Thörnroos, vad tycker du om beslutet i Kumlinge?
– Självklart är de hjärtligt välkomna, men de kunde ju eventuellt vänta på brevet. Så de vet vad de har att ta ställning til, säger hon.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax