DELA

Ministerns frågor till Kraftnät Åland

Landskapsregeringen har lämnat två skriftliga frågor om störningar i ö-driftssituationen till styrelsen för Kraftnät Åland.
– Landskapsregeringen har erfarit att reservproduktionen vid KNÅ´s samt hos den abonnerade anläggningen inte fungerade. Vilka åtgärder har Kraftnät Åland vidtagit för att minimera att en dylik situation uppkommer i framtiden?
– Det har noterats brister i kommunikationen. Vilka åtgärder avser KNÅ vidta för att bättre kunna svara upp mot samarbetspartners och allmänhetens berättigade krav på kontinuerlig information?
Beslutet om frågorna fattades av infrastrukturminister Veronica Thörnroos med inspektör Henrik Juslin som föredragande.