DELA

Ministerns första möte med lantbrukarna

Efter 4,5 dagar på jobbet träffade näringsminister Fredrik Karlström (Ob) representanter för det åländska lantbruket på Ålands producentförbunds höstmöte.
– Jag har inte alla svar på alla frågor, sade han inledningsvis.
Minister Fredrik Karlström berättade också att han fått höra att några inom primärnäringen fått ångest att Karlström blivit minister.
– Man är rädd att jag raserar allt. Men jag hoppas att den inställningen ändras. Jag ser annorlunda på saker och förstår hur viktigt det är med framtidsnäringar dit lantbruk också hör. Det ska gå att sälja åländska produkter i Moskva och Peking.
Karlström bjöds in för att tala om hur näringsminister vill utveckla jordbruksnäringen, men han vill i stället vända på steken.
– Det är näringens sak att säga hur den ska utvecklas och ministern skapar förutsättningarna.
Ministern efterlyste dialog med näringen eftersom han medgav att hans egen erfarenhet av lantbruk inte är stor.

Egen byrå
Karlström berättade också om landskapsregeringen planer på att slå ihop primärnäringarna till en egen byrå som ska få husera i den gamla Naturbruksskolans lokaler. Hit skulle även statens och kommunernas tjänstemän inom samma näring lockas.
– Vi vill skapa ett kunskapscentrum som är svårslaget. Huset skulle bli en föregångare med öppna kontorsutrymmen. När jag ser på näringsavdelningens lokaler nu är det det närmaste ryskt man kan komma. Det är ingen kreativ miljö.

Läs mer i måndagens Nya Åland!

nina.smeds@nyan.ax