DELA

Ministern vill se över universitetsansökningar

Långsam postgång och felaktig information sätter käppar i hjulen för ålänningar som söker till universitet i Sverige.
Utbildningsminister Johan Ehn (M) menar att det finns anledning att se över antagningen. Antagningsmyndigheten tillbakavisar kritik och menar att alla ansökningar behandlas lika.
Sedan Nyan i tisdags skrev om Anette Hagström som haft problem med posten och antagning.se och på grund av det blev struken från sina kurser har både föräldrar och studenter hört av sig och berättat om liknande händelser.
Utbildningsminister Johan Ehn (M) berättar att det är första gången han hör talas om problematiken.
– Det är tjänstemän som sköter kontakten med antagning.se. Jag vet inte exakt hur det fungerar, men det finns nog anledning för mig att ta en diskussion med tjänstemännen efter semestrarna och se hur det ligger till. Just nu finns det nog inte så mycket att göra, säger han.

Tillbakavisar kritik
De flesta som Nyan har varit i kontakt med som blivit strukna från ansökningar menar att posten kom fram för långsamt. Flera känner sig dock också felbehandlade av antagning.se. En förälder menar att de åländska ansökningarna läggs i en särskild hög som behandlas till sist.
Andreas Sandberg på Universitets- och Högskolerådet tillbakavisar kritiken.
Stämmer det?
– Vi särbehandlar inga ansökningar. Det är helt felaktigt. Åländska betyg behandlas likadant som alla andra, säger han.
I tisdags skrev Nyan om Annette Hagström som fick höra att hennes ansökning inte skulle strykas trots att hennes betyg kom fram för sent. Hon skickade det nästan en månad före deadline.
Hur hände det här?
– Jag har svårt att veta vad som hänt i just det här fallet. Misstag kan alltid ske och det är givetvis beklagligt om vi har sagt något sådant. Att postgången tog så länge är problematiskt.
Vad ska man göra om man anser sig blivit fel behandlad?
– Man kan framföra sina synpunkter genom vårt webbformulär. Om man vill ha mer direkt kontakt kan man maila registratorn på Universitets- och Högskolerådet.
Vad ska man göra om betygen inte kommer fram?
– Man kan alltid försöka skicka dem igen. Normalt finns betyg i systemet dagen efter det att vi har tagit emot dem, säger Andreas Sandberg.
Men det finns inget alternativ till vanlig post?
– Vi jobbar kontinuerligt på att ta fram andra sätt att skicka in sina betyg och hoppas kunna erbjuda fler alternativ i framtiden.
Många ålänningar som varit i kontakt med antagning.se anser sig bli missförstådda när de pratar på svenska men inte har några svenska personnummer. Andreas Sandberg menar att så länge man säger att man förklarar att man är från Åland borde det inte vara några problem.
– Vi behandlar ansökningar från hela världen, säger Sandberg.

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax