DELA

Ministern svarde om hemligstämpling

LAGTINGET. Näringsminister Fredrik Karlström (Ob) besvarade i går frågan om hemligstämpling av dokument om vårjakten.
– Det kan komma att handla om en förhandlingssituation och landskapsregeringen bedömer det dumt att visa alla sina spelkort innan det är nödvändigt, sade han.
Viveka Eriksson (Lib) hade ställt en skriftlig fråga om varför landskapsregeringen valt att hemligstämpla svaret till EU-kommissionens frågor om vårfågeljakten.
Fredrik Karlström sade att det i EU-pilotärenden tillämpas rikets offentlighetslagstiftning.
– Grundorsaken till hemligstämplingen är att ett offentliggörande av handlingarna skulle kunna försvåra förhandlingssituationen mellan landskapsregeringen och EU-kommissionen, sade han.
– Utrikesministeriet har som praxis att inte lämna ut ärenden där man har en meningsskiljaktighet med kommissionen. Landskapets beslut att hemlighålla är helt i linje med utrikesministeriets praxis, sade Karlström.
Därmed avfärdade han också uppfattningen att regeringens beslut skulle ha berott på en förändrad linje angående vårjakten.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni