DELA

Ministern ska diskutera finskt licensbrev med polisdirektör

Kansliminister Gun-Mari Lindholm ska snart träffa polisöverdirektör Mikko Paatero från finländska polisstyrelsen.
Då tar hon upp bland annat vapenlicensbreven som nu skickas ut i tvåspråkig version även till åländska kunder.
– Det är ju den finska myndighetens ansvar att se till att brev och andra handlingar kommer enbart på svenska hit till Åland. Det är absolut inte vår polismyndighets ansvar och våra poliser ska inte ha något minus för sådana här saker.
När mötet med Paatero blir av vet hon inte men förhoppningsvis före semestrarna.
När det gäller följebreven till dem som beviljats vapenlicens och får sitt kort handlar det om ett nytt nationellt registersystem som just tagits i drift. Åland har inte egen behörighet när det gäller vapenlicenser och när beslutet om tillståndet tagits här förs det in i det nationella registret.
Själva tillståndskortet tillverkas i Finland och skickas direkt därifrån hem till tillståndsinnehavaren utan att gå via Ålands polismyndighet. Breven ser likadana ut för hela landet, de helt finskspråkiga orterna får alltså också breven på båda språken.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist