DELA

Ministern: Pinsamt lågt arvode för ÅHS-Björkman

– Pinsamt lågt.
Så kommenterar ansvariga ministern Katrin Sjögren (Lib) det faktum att ÅHS styrelseordförande har tio gånger längre arvode än kollegan på Posten Åland.
I går berättade Nya Åland att arvodet för styrelsens ordförande ÅHS har stampat på stället allt sedan 2004 då arvodena fastställdes till 700 euro per år för ordföranden plus mötesarvode på 85 euro.
Postens styrelseordförande har i dag tiofalt mera, 7.000 euro i årsarvode plus 350 euro per möte medan de övriga ledamöterna får 3.000 euro i årsarvode och 300 euro per möte. Detta fastställdes förra månaden av landskapsregeringen.


500 euro 2004
För Posten har arvodesutvecklingen varit svindlande. 2004 var ordförandearvodet 500 euro per år och årsarvodet till ledamöterna 350 euro. Mötesarvodet låg på 85 euro. Sökningen i landskapsregeringens arkiverade beslutsprotokoll visar inga träffar för Postens arvoden mellan 2004 och 2011.
Pafs styrelseordförande får i dag 4.000 euro i årsarvode och ledamöterna 2.000 samt mötesarvode på 300 euro efter beslut i landskapsregeringen i maj i fjol. 2002 var nivån betydligt mera modest – 673 euro i årsarvode till styrelseordförande och 336 för ledamöterna. Mötesarvodet var samma som landskapsregeringens vanliga kommittéarvoden.
I går höll landskapsregeringen överläggning och tog då upp ÅHS-arvodet.
– Vi kom fram till att vi måste göra en sammanställning av alla arvoden – det finns ju också underlydande myndigheter och styrelser – för att få ett helhetsgrepp om hur många möten var och en leder och hur många timmars arbete som läggs ner, säger social- och hälsovårdsminister Katrin Sjögren.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre