DELA

Ministern lärde känna Färöarnas sjöfartsutbildning

Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn har under veckan besökt Färöarna.
Bland annat bekantade han sig med sjöfartsutbildningen på ön.
Under besöket på Färöarna besökte Ehn Färöarnas sjöfartsskola. Sjöfartsskolans direktör Wilhelm E. Petersen informerade om sjöfartsutbildningen som liksom på Åland är föremål för förändringar. Universitetets rektor Sigurð í Jákupsstovu redogjorde för de olika studieprogrammen inom universitetet.
Dessutom hann Ehn med ett studiebesök till sjösäkerhetscentret i Kláksvik där han träffade företrädare för Kláksviks kommun, bland annat borgmästaren Jógvan Skorheim.
– Det var mycket intressant att bekanta sig med hur sjöutbildningarna genomförs på Färöarna, säger Ehn i ett pressmeddelande.
På Färöarna har man ett flertal utbildningsprogram som leder till en examen på bachelornivå. Vissa utbildningar kan man sedan fortsätta läsa i ett annat universitet till exempel i Danmark, Sverige, Norge eller England och på så sätt avlägga en examen på masternivå.
– Det är inte heller helt ovanligt att universitetet numera promoverar doktorer. Den tillämpade forskningen inom exempelvis fiskodling och miljöområdet visar på att näringslivet kan ha direkt nytta av forskningen när de verkar i samma region, säger Ehn.
Läs mer i papperstidningen! (ml)