DELA

Ministern befarar strejk på skärgårdsfärjorna

Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) utesluter inte att det kan bryta ut en strejk bland skärgårdsfärjornas personal.
– Det skulle inte förvåna mig om det blev trafikstörningar framledes, säger hon.
Skärgårdstrafikens framtid har de senaste åren debatterats flitigt. Färre körtimmar är ett sätt för landskapet att göra inbesparingar men har också lett till protester bland färjornas anställda. Nu senast förra veckan då Grisslan togs ur trafik under några timmar eftersom befälhavaren inte fann det sjödugligt med bara en matros som landskapsregeringen beslutat om.
Tror du att läget är lugnt nu eller kan det bryta ut ytterligare en strejk?
– Det där är en ledande fråga. Men jag säger så här: Det skulle inte förvåna mig om det blev trafikstörningar framledes. Orsaken till det är att jag vet att det finns missnöje med avtalen, men den kraftigaste indikationen är att tidskriften Finlands sjöfart från december eller januari skriver att det i verkställande utskottet har diskuterats ”förhandlingsläget vid Ålands landskapsregering” och att Bo Gyllenberg gavs fullmakt att förhandla och ge strejkvarsel.
Finlands sjöfart är en facklig tidskrift som ges ut av Finlands skeppsbefälsförbund.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén