DELA

Ministerier hörs om nya elkabeln

Ålandsdelegationen beslöt på sitt möte i Helsingfors i fredags att ge tre ministerier möjlighet att ännu yttra sig om den planerade elkabeln mellan Åland och Finland.
De tre är arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet och finansministeriet.
– Vi vill gärna ha deras utlåtanden inom maj men senast den 22 juni, säger landshövding Peter Lindbäck som hoppas på ett beslut i frågan i sommar. (tt-s)