DELA

Ministerbesök på 80-årsfesten

Tal av inrikesminister Anne Holmlund, musik och bokutgivning stod på programmet när sjöbevakningen i dag höll festmottagning på Alandica.
80-årsfestligheterna, med hundratals inbjudna gäster, inleddes med välkomnstord av kommodor Henrik Wärnhjelm. Festtalet hölls av lagtingets första vicetalman Gunnar Jansson och antikvarien Kenneth Gustavsson presenterade den nya historiken över sjöbevakningen ”80 år till havs”.
Inrikesminister Anne Holmlund, som i dag gjorde sitt första officiella Ålandsbesök som minister, framförde statsrådets hälsningar. Hon talade bland annat om hur gränsbevakningsväsendet och dess sjöbevakningssektioner ständigt förutsätts vara beredda att värna om vår gränssäkerhet, sörja för sjöfararnas väl och skydda den marina miljön.
”De stora förändringar som gränsbevakningsväsendet genomgått under de senaste 20 åren har givetvis också synts här på Åland. Antalet sjöbevakningsstationer och personalantalet har kännbart minskat och nya förändringar står för dörren.
Det här kan lätt missuppfattas som en nedskärning av verksamheten med ett minskat utbud av säkerhetstjänster som följd. Målsättningen har emellertid varit att säkra nuvarande servicenivå genom att mångsidigt utnyttja de möjligheter som en utvecklad övervakningsteknik och effektivare utrustning erbjuder, i kombination med lättare administration.” sade ministern.


Ej hot
Minister Holmlund lyfte även fram Ålands särställning:
”Under sina 80 verksamhetsår har sjöbevakningen aldrig utgjort och kommer heller aldrig att utgöra något hot mot vare sig Ålands självstyrelse eller demilitariserade status. Genom sitt mångsidiga kunnande, sina tillgängliga resurser, sin pålitlighet och sin samarbetsförmåga är sjöbevakningen däremot en viktig tillgång för hela samhället.” (ab)