DELA

Minister vill ha modern lag om hemvårdsstöd

Ökad valfrihet och bättre förutsättningar att förena föräldraskap och yrkesarbete. Det ska vara några av ingredienserna i landskapsregeringens nya familjepolitiska program.
Målet är ett jämställt hemvårdsstöd.
Socialminister Carina Aaltonen (S) tillsatte i veckan en arbetsgrupp som dels ska ta fram ett underlag till en ny hemvårdsstödslag, dels ett nytt familjepolitiskt program.
Tyngdpunkten i det nya programmet ska ligga på ”en modern familjepolitik med ett tydligt barnperspektiv”. Och man ska analysera de ekonomiska konsekvenserna av att höja hemvårdsstödet. Även hushåll med mycket små inkomster och vårdnadshavare som inte lever samman i samma hushåll ska kunna ta del av stödet.
– Det finns en vilja i landskapsregeringen att hemvårdsstödet ska höjas. Man kan också tänka sig att stödet blir lägre, men betalas ut under en längre tid, eller att man höjer det och betalar ut under en kortare tid, säger Carina Aaltonen.
Läs mer i dagens Nya Åland

nina.smeds@nyan.ax