DELA

Minister tror på miljöstöd

Trafikminister Merja Kyllönen (Vf) tror att investeringsstödet till rederierna för att skaffa fartyg med bättre miljöskydd godkänns.
– Kyllönen visar vilja att utveckla sjöfarten, säger vicelantrådet Roger Nordlund (C) som träffade trafikministern i Helsingfors i går.
En av de stora frågorna inom sjönäringen just nu är hur den finländska sjöfarten skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft då EU:s svaveldirektiv genomförs 2015. Det var också huvudfrågan i Helsingfors i går då de två sjöfartsministrarna Kyllönen och Nordlund träffades.
– Ett positivt möte, Kyllönen visar vilja att utveckla sjöfarten, summerar Nordlund.
Nordlund lyfte bland annat fram behovet att nytt tonnage.
– Nordlund noterade att det finns en investeringsvilja inom sjöfarten men de tekniska lösningar som finns för att hantera svavelhalten är inte färdigt utvecklade och inte kostnadseffektiva varför andra modeller bör hittas. En förnyelse av sjöfartsflottan bör eftersträvas för att vända miljörestriktionerna till en fördel och ge bättre konkurrenskraft, skriver näringschef Linnéa Johansson i ett pressmeddelande.
– Stimulans av fartygsinvesteringar genom olika finansieringslösningar och att sänka arbetskraftskostnaderna är de viktigaste punkterna. Den finländska sjöfartspolitiken är just nu konkurrenskraftig men det är viktigt med en omvärldsbevakning av vad andra länder utvecklar och reformerar. Det är även viktigt att få en funktionell infrastruktur för LNG, fortsatte Nordlund.
– Trafikminister Kyllönen är optimistisk till att få godkänt investeringsstödet för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet, vilket är en morot för rederierna att investera, skriver Johansson.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen