DELA

Minister svarar Nauclér om Finavia

Språklagen och självstyrelsens bestämmelser respekteras inte av Finavia, anser riksdagsledamot Elisabeth Nauclér. Att flygledningen i Mariehamn bara ger service på engelska och finska är inte försvarbart.
Nu har Nauclér fått svar av trafikminister Anu Vehviläinen.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har ställt ett skriftligt spörsmål till trafikminister Anu Vehviläinen angående Finavias verksamhet; om den följer språklagen och respekterar självstyrelselagens bestämmelser och Ålands enspråkiga status skriver Nauclér i ett pressmeddelande.

Ett språk säkrare
I sitt svar hänvisar minister Anu Vehviläinen främst till internationella regler om flygtrafiktjänster, där man använder sig av engelskan som gemensamt språk och till att man i Finland har gått in för att utöver engelskan använda enbart det ena nationalspråket finska, beroende på certifikatinnehavarens behörighet. Ministern betonar att ett gemensamt språk är en klar säkerhetsfaktor.
– Ett mål med systemet är att det ska vara så informativt som möjligt utan att tydligheten och användbarheten går förlorad. Därför visas flygdestinationerna enligt internationell praxis i huvudsak endast på engelska, som för de finländska städernas del i allmänhet motsvaras av deras finska namn. Ett undantag är Mariehamn, vars svenska namn används på engelskspråkiga informationstavlor, svarar ministern.

Inte nöjd
I sitt svar hänvisar ministern enbart till språklagen, trots att dess bestämmelser inte gäller på Åland, och enligt Nauclér tycks inte ministern heller ha bekantat sig med Helsingfors Universitets rekommendationer om användningen av finländska ortnamn i texter översatta till främmande språk
Elisabeth Nauclér är inte nöjd med svaret
– Detta är ett typexempel på hur man förringar en minoritet. Engelska är naturligtvis det gemensamma språket för all internationell flygtrafik, men att staten gått in för att flygledningen i Mariehamn, som regelbundet betjänar svenskspråkiga privatpiloter, både åländska och från Sverige, ger service bara på finska, utöver engelskan, på enspråkigt svenska Åland, är mycket ologiskt och kan inte heller ur säkerhetssynpunkt försvaras.
Nauclér ämnar gå vidare med ärendet på lämpligt sätt skriver hon avslutningsvis i pressmeddelandet. (ns)