DELA

Minister steg av ab-styrelser

– Samma vecka som jag tillträdde som trafikminister anhöll jag om befrielse från uppdragen som styrelseledamot i Posten Åland och Ålands utvecklings ab.
Det säger Veronica Thörnroos (C) som på landskapsregeringens hemsida fortsättningsvis står som styrelseledamot för samhällsägda Posten Åland och Ålands utvecklings ab.
Hennes föregångare Runar Karlsson (C) berättade i en intervju i Nya Åland i början av veckan att ministrarna inte längre sitter med i aktiebolags styrelser, varken samhällsägda eller privata, eftersom kopplingar kan uppstå som inverkar menligt på allmänhetens förtroende. Därför lämnade han och andra ministrar tidigare samhällsägda Ålands industrihus ab:s styrelse.
Veronica Thörnroos hänvisar till samma princip. (ao)