DELA

Minister och NR-direktör samtalar med Halonen

Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja och Nordiska rådets nytillträdda direktör Britt Bohlin diskuterar temat Norden och freden med Finlands tidigare president Tarja Halonen på Kastelholms slott på Åland den 28 mars 2014.
Det här blir det första så kallade Kastelholmssamtalet, återkommande samtal om fred arrangerade av Ålands fredsinstitut som president Halonen är beskyddare för.
– Det är fantastiskt att president Halonen åtagit sig att beskydda Kastelholmssamtalen och att vi i det första samtalet kan ha med ytterligare två tongivande personligheter i frågor om fred och nordiskt samarbete. Utrikesminister Tuomioja och rådsdirektör Bohlin har båda varit tidigt intresserade av och angelägna om att diskutera Nordens fredsprofil, säger Sia Spiliopoulou Åkermark, fredsinstitutets direktör, som kommer att vara moderator för samtalet.
Tuomioja har länge arbetat med nordiska frågor, bland annat som president för Nordiska rådet. Som utrikesminister har han aktivt drivit frågor om nordiskt samarbete bland annat inom fredsmedling. Bohlin var fram till 2013 landshövding i Jämtland, innan dess var hon ledamot i Sveriges riksdag och hon har bland annat suttit med i försvarsutskottet och krigsdelegationen.
Speciellt inbjudna gäster får följa Kastelholmssamtalet på plats på slottet i Sund. Efter Kastelholmssamtalet hålls ett öppet fredsforum på Smakbyn, och dit är alla intresserade välkomna för diskussioner på samma tema.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg