DELA

Minister förstår skattegränsproblematik

Få konkreta förslag, men en vilja att finna lösningar på problemen.
Så kan man sammanfatta resultatet av mötet mellan Sveriges socialförsäkrings- och nordiska samarbetsminister Cristina Husmark-Pehrsson (m) och landskapsregeringens ansvariga ledamot för nordiska frågor, Lasse Wiklöf (s).
I går diskuterade de skattegränser, eltariffer och beskattning av återflyttande pensionärer.
– Det här är första gången jag besöker ett självstyrt område, säger Cristina Husmark-Pehrsson (m).
Hon är också först ut av de nytillträdda svenska ministrarna att gästa Åland. Både samarbetsministern och Lasse Wiklöf förklarar sig vara nöjda med mötet, där också generalkonsul Bertil Jobeus och statssekreterare Johan Tiedemann deltog.
– Vi har haft ett bra och konstruktivt samtal, säger Husmark-Pehrsson.
Parterna verkar vara överens i de flesta frågor, men kan inte ge några direkta lösningar på problemen än.

Eltariffen
Åland räknas i Sverige inte som ett eget elland. Det innebär att Åland betalar ungefär 1 miljon euro varje år för den el som tas in via Sverigekabeln jämfört om samma mängd skulle exporteras till Finland.
Frågan har diskuterats under lång tid, bland annat med Mona Sahlin (s). Förra året fördes samtal om en utredning av regleringen av elnätstarifferna. Nu hoppas man på en tredje utredning.
– Vi kommer att titta på det. Den första utredningen ligger hos Maud Olofsson (c), säger Husmark-Pehrsson.
På dagordningen stod även frågan om beskattningen av till Åland återflyttande pensionärer.
– Jag har förståelse för problemen och kommer att ta upp saken med nämnda ministrar i regeringen.

Handelshinder
När det gäller skattegränsen mellan Sverige och Åland informerades Husmark-Pehrsson om situationen och olika möjliga lösningar diskuterades. Förhoppningen är att de åländska köpmännen i framtiden lättare ska kunna handla direkt med Sverige och kunna tillhandahålla bruksanvisningar på svenska.
– Jag har fått mycket konkret med mig härifrån och ser möjlighet till ytterligare samverkan, avslutar Husmark-Pehrsson.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax