DELA

Minirondell kan minska olyckorna

Den olycksdrabbade korsningen Storagatan – Torgatan i Mariehamn ska bli säkrare.
Tekniska verken har byggandet av en minirondell med i den fortsatta planeringen.
Flera olyckor har inträffat i korsningen vid Ämbetshuset, korsningen Storagatan – Torggatan. Därför ska staden utreda vad som kan göras för att öka säkerheten. Tekniska nämnden har beslutat att en byggandet av en rondell i korsningen ska tas med i den kommande planeringen och genomförs efter en ombyggnad av Ålandsvägen mellan Norra Esplanadgatan och Ålandsplan.
Lars-Göran Åström vid tekniska verken säger att det kan bli aktuellt med en minirondell.
– Men det är tidigt att säga. Vi börjar utreda saken efter sommaren, så senare i höst har vi mer kött på benen.


Farthinder
Som grund till beslutet ligger ett förslag från gatubyggmästaren Bo Hoffman. Han kommer även med det kontroversiella förslaget att ta bort några träd i korsningen så att man får bättre koll på sina medtrafikanter.
Bo Hoffman anser också att ett alternativ är att höja upp korsningsområdet, men konstaterar att det inte är någon populär åtgärd. En mindre rondell ser han som det bästa alternativet.
Stadsstyrelsen har antecknat tekniska nämndens beslut för kännedom.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax