DELA

Minimax går till domstol om bygglovet

Minimax ab som bygger nya Maxinge Center besvärar sig till Ålands förvaltningsdomstol över Jomala byggnämnds beslut att kräva skilt bygglov för sprängningen utanför byggrutan.
Besväret lämnades in i måndags av Minimax juridiska ombud Anderas Carlsson på advokatbyrå Uotila & Mattsson. Besväret gäller Jomala byggnämnds beslut från den 24 oktober och man vill att domstolen förbjuder nämnden att verkställa sitt beslut.
Minimax hävdar det man gjort också tidigare, att det bygglov som nämnden beviljade i januari i år gäller även för sprängningen utanför byggrutan nära tomtgränsen där kommunens väg löper.
Carlsson hänvisar till plan- och bygglagen och hävdar att separat tillstånd inte krävs för arbeten som är nödvändiga för att förverkliga general- eller detaljplan eller som överensstämmer med beviljat bygglov, i det här fallet sprängningen utanför byggrutan. ”Sprängrutan” finns enligt honom angiven i situationsplanen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre