DELA

Mindre plus för Saltvik

SALTVIK. Kommunens överskott blev blygsamt jämfört med förra året. Skatteprocenten kommer dock inte att ändras nästa år.
250.000 euro skriver Saltvik i årets bokslut. Det är en stor nedgång från 2008 då resultatet låg på över en miljon.
– En liten bidragande orsak är den sänkta skattesatsen, säger kommundirektör Kerstin Alm.
Skatteprocenten kommer ändå att stå oförändrad på 16, 5 procent nästa år. Inte heller fastighetsskatterna kommer att förändras.
– Men vi måste se över våra driftskostnader, säger Alm.

Nytt torn
Det planerade utsiktstornet på Kasberget i Saltvik kommer att bli av.
Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag med villkor att Kasbergs byalag påtar sig äganderätt, drift och ansvar för tornet. Kommunen går endast in som finansiärer i bygget.

Ansvar för stränder
Saltviks kommun ska överta ansvaret för badstränderna vid Kvarnboviken i Kvarnbo och Notplan i Ödkarby. De äger sedan tidigare Västerviken i Haraldsby.
Enligt de regler och lagar som gäller ska innehavare eller ägare av allmäna badstränder ansvara för och underhålla badstranden. Det ska dessutom finnas regelbunden tillsyn vid simningsställen och det allmänna skicket för räddningsredskap, förstahjälputrusning, bryggor, trappor och hopptorn ska kontrolleras.
Det här ansvaret har varit för tungt för de tidigare ägarna och kommunen har därför beslutat att ta över stränderna. Om kommunen får Leader-bidrag ska även en upprustning av simstränderna göras inför nästa sommar.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax