DELA

Mindre pengar för åländska studenter

Studiestödet för högskolestuderande ålänningar utomlands har höjts med drygt 30 euro sedan 2008. Trots detta gör eurons svaga ställning mot kronan att de får mindre pengar nu än de fick för fyra år sedan.
Från och med i dag höjs studiestödet till åländska ungdomar som bedriver högskolestudier utomlands med elva euro, från 318 till 329 euro. Det är en följd av den lagstadgade indexhöjningen som sker varje år. Men förra året låg kronkursen högre än den nuvarande bottennivån.
Från studiestödet dras en skatt på tio procent, vilket gör att slutbeloppet som landar på studenternas konto blir cirka 296 euro.


Matematik
Uppgifter Nya Åland fått från Ålandsbanken ger vid handen att euron i skrivande stund (31 juli) är värd cirka 8,35 kronor. Studiestödet på 296 euro blir omräknat till nuvarande kronkurs alltså 2496 kronor. För ett år sedan låg studiestödet på 318 euro. Vid den tidpunkten var dock euron värd 9,06 kronor.
Minus skatten på tio procent och omräknat till svenska kronor utgick i fjol alltså cirka 2574 kronor i månaden till åländska högskolestuderande. Trots att studiestödet var lägre fick studenterna mer pengar kvar i plånböckerna för ett år sedan än de får i dag.
Om vi går längre bakåt i tiden då? För precis fyra år sedan, 2008, stod kronan i 9,46 mot euron. Då låg studiestödet på 298 euro i månaden, vilket minus skatten och omräknat till kronor blir ungefär 2537 kronor.


Indexjusteringen fryses
På grund av den indexerade höjningen av studiestödet får en åländsk högskolestuderande i Sverige höstterminen 2012 alltså cirka 31 euro mer jämfört med 2008. Men i realiteten får de faktiskt 41 kronor mindre än för fyra år sedan.
Landskapsregeringen kommer under hösten att lägga fram ett förslag om en tidsbegränsad frysning av studiestödets indexjustering under tre läsår framåt, från och med höstterminen 2013. Det här gör landskapsregeringen eftersom man ansåg att effekterna för de studerande ”inte skulle bli katastrofala” som Johan Ehn säger.
– Vårt åländska studiestöd ligger på en bra nivå jämfört med omkringliggande områden. Man måste komma ihåg att utbildningen är en investering och man måste vara beredd att skjuta till mer pengar själv för den investeringen.
Läs mer i papperstidningen!

Mårten Arvidsson

marten.arvidsson@nyan.ax