DELA

Mindre minus i skuggbudget

Framåtsyftande och återhållsam. Så beskriver Mats Perämaa liberalernas skuggbudget som partiet lade fram i går.
Skuggbudgeten innehåller 35 stycken motioner som berör allt från offentlighetslagen till högre sjukdomskostnadsavdraget.
Också skuggbudgeten har ett underskott på flera miljoner euro. Men Perämaa understryker att underskottet är en miljon mindre än i landskapsregeringens budget på 8,8 miljoner euro.
– Vi har inte heller budgeten i balans men med den ringa tid på tio dagar vi hade på oss utan någon förvaltning har vi lyckats åstadkomma det här.
De häftigaste inbesparingarna på sammanlagt 600 000 euro riktas mot Ålands digitala agenda, Åda. Liberalerna vill minska anslaget fritt kapital på 500 000 euro till Åda med motiveringen att det kan anses som olagligt statsstöd. Dessutom har Tony Asumaa skrivit en motion vars syfte är att ta tillbaka de stöd för hyror på 100 000 euro som landskapsregeringen budgeterat för.
– Åda ska givetvis stå för sina egna kostnader och fakturera för de tjänster man erbjuder. Men i budgeten står det att landskapet ska betala för lokaler som Åda hyr. Det blir lite fel, säger Asumaa.
Vad spelar det för roll?
– Förutom att det kanske är otillåtet statsstöd och sådant kan vi inte godkänna, säger Asumaa.
– Det finns mycket stora överföringar till Åda. Det är dags att regeringen besinnar sig, fyller Perämaa i.
Liberalerna vill också banta ner på Trafikavdelningens byråkrati genom att skär ner i medlen.
– Kostnaderna har stigit med 37 procent. Vi tycker att det är rimligt att de bibehålls på samma nivå.
Läs hela listan med med liberalernas budgetmotioner i papperstidningen!

Annica Lindström