DELA

Mindre minus än väntat för Vårdö

Vårdö kommun räknade med ett minusresultat på runt 150 000 euro för 2013.
Men minusresultatet stannade på 74 858 euro.
Det konstaterades vid fullmäktiges senaste möte.
Skatteintäkterna hade bokförts fel i november och december. När det korrigerats blev de totala skatteintäkterna drygt en miljon euro och minusresultatet mindre än väntat.
Kommunen hade i fjol oväntat höga kostnader för äldreomsorgen, säger kommundirektören Magnus Sandberg.
Antalet kommuninnevånare ökade med cirka tio personer i fjol, och i landskapsregeringens kortruttsplaner finns en bro över Prästösundet – något som på sikt kan medföra ökad inflyttning till kommunen.
– Det finns gott om ljuspunkter men det har varit en utmaning att få driften att gå ihop. Sen cirka fem år tillbaka har vi haft en betydande utgiftsökning vad gäller vårdkostnaderna. Just nu är vi ungefär i balans vad gäller utgifterna.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom

.