DELA

Mindre byråkrati anledning till skogsbolagsfusion

Ålands skogsägarförbund vill köpa Ab Skogen.
Innan den sista augusti skall aktieägarna svara på om de accepterar budet på 189 euro per aktie.
Det är inte frågan om en konkurrent som vill köpa upp en annan utan om två samarbetande organisationer som kan gå ihop. Ursprungligen är Ab Skogen också bildat av skogsägarförbundet, med syfte att bära risken för utvecklingen av en förädlingsindustri.
Det båda organisationerna har haft ett nära samarbete, och har bland annat samma vd, men de senaste åren har Ab Skogen haft problem. Rörelseresultatet för 2008 visar ett minus på 409 000 euro
– Vi som arbetar med det dagligen förstår att det finns flera fördelar att hämta genom att samla alla resurser, säger vd Joakim Blom.


Mindre byråkrati
Nu anses två skilda bolag inte längre vara vettigt. På Ab Skogens webbsida (www.skogen.aland.fi) informeras ägarna om att ”det finns enorma fördelar med att administrativt kunna slå ihop organisationerna”.
– All diskussion som föregått det här har varit positiv. Alla som varit lite insatta förstår att det blir enklare med ett bolag. Den mest spontana kommentar jag fått är att ”varför har det tagit så här länge?”.
En sammanslagning innebär bland annat att man kan eliminera den kostsamma internfaktureringen mellan bolagen, att vd:ns arbetsbörda minskar och att bolagen kan samordna hanteringen av restmaterial som används för bioenergi.


Ingen rösträtt
I brevet till aktieägarna framgår det att budet på 189 euro per aktie inte är kontant utan motsvaras av 14 tilläggsandelar, värda 13,50 euro styck, i Ålands Skogsägarförbund. Tilläggsandelarna saknar rösträtt.
Kan det innebära problem?
– När vi gjorde utredningen om sammanslagningen konstaterade vi att största delen av aktieägarna också är andelsägare som redan har rösträtt. Men det kan finnas vissa investerare som ser detta som ett stort problem – å andra sidan har de inte tidigare varit så aktiva på stämmorna.

FREDRIK SONCK

fredrik.sonck@nyan.ax