DELA

Miljötillstånden ska bli färre

Färre miljötillstånd och miljökonsekvensbedömningar (MKB) i det åländska samhället. Det är målet med en ny lag som håller på att tas fram av landskapsregeringen.
– Vi vill förenkla miljötillståndsförfarandet. I dag finns det för mycket administration och för långa handläggningstider. Det är ett hinder för näringslivsutvecklingen, säger näringsministern Jörgen Strand (fs) vid en pressträff på onsdagen.
Ett bättre och enklare regelverk är tanken och färre projekt ska vara förenade med krav på grundliga undersökningar av konsekvenserna för miljön. Samtidigt säger landskapsregeringen att miljökraven inte ska bli sämre.
– Det finns inget motsatsförhållande i en förenklad lagstiftning och bibehållna miljökrav, säger finansministern Lasse Wiklöf (s).
Den nya lagstiftningen innebär också en anpassning till EU:s regelverk.
– Åland har i dag än lägre tröskel för när en MKB ska göras än övriga EU, säger trafikministern Runar Karlsson (c).
Landskapsregeringens mål är att lagen ska föras till lagtinget i maj. (as)