DELA

Miljöteknologi ger åländskt företag framgång

Goodtech i Norrböle i Mariehamn kanske inte syns så mycket, men omsättningen på 15,7 miljoner euro år 2011 visar att företaget finns.
Det som tidigare var Mariehamns Rostfria har blivit något annat.
– Förr hade vi 60 personer i verkstaden som mest och 6 i kontoret, nu är det 10 i verkstaden och 26 i kontoret, säger vd Mikael Aaltonen.
Förr var verksamheten koncentrerad till verkstaden. Då fungerade företaget som underleverantör av produkter och komponenter till olika industrier och entreprenörer. Nu handlar det om processteknik och det mesta sker i kontoret. Man leder projekten, samarbetar och anlitar underleverantörer.
– Vår styrka är att genomföra projekt och se till att kunden får det den vill ha.
19 ingenjörer säljer och planerar anläggningar inom miljöteknik. Marknaden finns i Sverige och Norge. Projekten leds från kontoret i Norrböle. En del av utrustningen till anläggningen tillverkas i verkstaden och monteras ihop på plats tillsammans med utrustning från underleverantörer.
Inom koncernen finns olika inriktningsområden. Kontoret på Åland hör till ett av koncernens två företag inom Goodtech miljödivision. Det andra kontoret finns i Norge, men där det åländska företaget tar hand om större miljöteknologiska anläggningar koncentrerar sig det norska på privata hushålls och små byars avloppslösningar.
Resultatet för år 2011 var rekordmässigt. Omsättningsökningen jämfört med 2010 var 50 procent.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds