DELA

Miljöstöd till rederier för lågsvavelbränsle

Rederi ab Eckerö har beviljats miljöstöd för sex av de sju rorofartygen och för Finlandia inför bytet av bränsle till lågsvavlig marindiesel.
Däremot har ansökan från Viking Line avslagits.
Rederi ab Eckerös vd Björn Blomqvist är förstås nöjd med stödet på cirka 0,7 miljoner euro, hälften av de 1,4 miljoner som hela investeringen beräknas kosta.
– För att kunna köras på lågsvavligt bränsle behövs vissa modifieringar göras i bränslesystemet på fartygen. Det är det vi har ansökt om bidrag för och också nu beviljats, säger han.
I medeltal stöds varje fartyg med 200 000 euro men i praktiken fördelas stödet ojämnt mellan större och mindre fartyg och beroende på tekniska variationer.


45 fartyg
I pressmeddelandet från kommunikationsministeriet som kom i går berättas att åtta rederier och deras 45 fartyg har fått statsunderstöd på totalt 12,6 miljoner euro i den här omgången, den andra efter att stödet reserverades i statsbudgeten för 2013.
Övriga rederier som fått stöd är ESL Shipping, Tallink Silja, Finnlines, Bore, Godby Shipping, Langh Ship och Containerships.
Viking Lines tekniska chef Tony Öhman berättar att rederiet sökt miljöstöd men inte beviljats.
– Men orsaken känner jag inte till i det här skedet.

Annika Orre