DELA

Miljöpristagare söker nya marknader för fiskdieseln

I morgon tar fiskodlaren Sixten Sjöblom emot Östersjöfondens Ålandspris på 3.000 euro för initiativet att utveckla fiskdiesel av rens från fiskodlingen i Eckerö.
Men nu måste ha söka nya marknader för sin produkt.

Ute vid fiskodlingen i Storfjärden är det lugnt. kassarna ligger på rad bredvid bryggan och regnbågslaxarna simmar omkring.
Det var här som Sixten Sjöblom först fick idén till tillverkning av fiskolja i större skala. Fast ursprunget kom egentligen från ett helt annat håll.
– Det började med att Eckerö jakt- och fiskemuseum för fem år sedan frågade om jag kunde leverera 200 liter fiskolja när de skulle olja in trallar. Så jag sög ut oljan ur den stora tanken där vi förvarade renset från odlingen och levererade.

50 procent fett
Vid den här tiden var fiskrenset fortfarande ett problem, berättar han. Först grävdes det ner på soptippen, sedan fördes det till en bonde som spred ut det på åkern som gödsel. Ingetdera alternativet var bra.
– Därför fortsatte vi utveckla idén till vad den är i dag.
Utgångspunkten är utmärkt: 30-50 procent av renset består av olja som är lätt att ta om hand. Oljan pumpas ur den stora fiskrenstanken invid renseriet och förs till raffinaderiet några kilometer bort i Torp. Där processas oljan, glycerinet avskiljs och en mindre mängd metanol tillsätts, och efter två dygn och efter tillsats av myrsyra för att förhindra att oljan härskar är fiskdieseln klar.
Den allra största delen av de 2,5 kubikmeter som tillverkas per vecka transporteras till Röde Orms garage där alla fyra bussar, reservbussen och de tre bilarna till minitågen tankas. Storfjärdens fisks egna fordon drivs naturligtvis också med fiskdieseln.
Blodvattnet från slakten körs till Lotsbroverket i Mariehamn och det som blir kvar av renset efter att oljan tagits tillvara säljs som rävmat.

Men från och med midsommar är det tänkt att produktionskapaciteten ska ökas betydligt. Då tar man i bruk en ny anläggning som ska kunna tillverka 3 ton per dag.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax