DELA

Miljonvinst igen i Jomalas bokslut

Jomala kommer, enligt kommunens preliminära siffror, sannolikt att kunna redovisa en vinst i bokslutet för 2013 som ligger på ungefär samma nivå som år 2012 eller 1,65 miljoner euro.
Det goda resultatet beror bland annat på att inkomsterna för förvärvsskatt har ökat mer än man räknat med i budgeten trots att inflyttningen till Jomala har varit lite mindre än prognosen. Kommunens utgifter för semesterersättningar har också varit mindre än beräknat.
– Det är ett bra resultat, främst tack vare ansvarskännande och disciplinerade tjänstemän och förtroendevalda som har planerat och agerat ekonomiskt, säger Jomalas kommundirektör John Eriksson.
– Vi är naturligtvis glada men man skall inte ta ut något i förskott. I år förlorar vi till exempel cirka 650 000 euro i landskapsandelar så fjolårets bokslut kan inte jämföras med årets situation.
På investeringssidan finns pengar över från projekt som inte påbörjats eller färdigställts och kommunstyrelsen vill därför att en outnyttjad summa på drygt en miljon av redan budgeterade medel flyttas till årets budget. (tt-s)