DELA

Miljonböter stoppar snuset

Över två miljoner i böter och den summan växer varje dag.
Det är innebörden av EU-kommissionens beslut i går och det fick landskapsregeringen att omedelbart stifta en lag som förbjuder snuset ombord på de åländska färjorna.
Bara EG-domstolen kan nu rädda Åland från böter.
Nej, Åland får inte tillåta att det säljs snus på åländska fartyg trots att de befinner sig på svenskt vatten.
Det säger EU-kommissionen som i går beslöt att döma Åland till böter för fortsatt försäljning. Var fartyget befinner sig struntar alltså kommissionen i.
Det är fråga om dagsböter som är löpande sedan maj 2006, det vill säga från den dag som EG-domstolen förbjöd Åland att sälja snus på färjorna.


Tickande bomb
Efter det beslutet har man från åländskt håll tillåtit snusförsäljning bara på svenskt vatten men även det är olagligt anser alltså nu EU-kommissionen och det trots att Sverige, som enda land, har dispens från snusförbudet.
Redan nu är den retroaktiva bötessumman över två miljoner euro och fortsätter försäljningen ökar den dag för dag som en tickande bomb. Bötesbeloppet är cirka 4.000 euro för varje dag som Åland bryter mot snusförbudet.
Finland och Åland har ingått ett avtal om att ålänningarna själva betalar sina böter till EU. Då bötesbeloppet fastställdes tog EU-kommissionen hänsyn till Ålands storlek och särställning. Om hela Finland hade lagts till grund för bötesbeloppet hade det blivit avsevärt mycket större.


Handla blixtsnabbt
En förvärrande omständighet är, enligt den finländska nyhetsbyrån FNB, att Åland mycket länge har brutit mot snusförbudet.
Kommissionens beslut har fått landskapsregeringen att handla blixtsnabbt.
– Vi gav omedelbart lagberedningen i uppgift att utforma en ny lag som förbjuder alla försäljning av snus ombord på färjorna, säger lantrådet Roger Nordlund (c).
– Meningen är att lagförslaget skall ligga på det nyinvalda lagtingets bord då de börjar jobba den första november.


Två miljoner
Bötesstraffet ska fortfarande bekräftas av EG-domstolen som alltså skall ta ställning till om Åland tolkar lagen om försäljning i Sverige rätt eller fel.
– Det kan ta upp till två-tre år innan EG-domstolen har tagit ställning till frågan om försäljning på svenskt vatten. Först då vet vi om böterna måste betalas eller inte, säger Roger Nordlund..
– I avvaktan på domslutet får vi försöka övertyga dem om att vår tolkning av lagen är den korrekta, säger Roger Nordlund. (FNB)
Om EG-domstolen ger Åland rätt förfaller hela bötesbeloppet. Går domstolen däremot in på kommissionens linje får Åland räkna med att punga ut med över två miljoner euro.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax