DELA

Miljonarv tar ny vända till lagtinget

När Olof Bergman i Jomala Gottby dog i fjol var han utan arvingar och miljonarvet tillföll landskapet.
Lagtinget beslöt att arvet skulle tillfalla Jomala kommun – men nu har landskapsregeringen tänkt om.
Danaarvet efter Olof Bergman, ”Böjsarn” kallad efter hemgården Böjsas, värderades till 1.035.060 euro och består bland annat av tre skogs- och markfastigheter på drygt 100 hektar i Gottby samt aktier, andelar och reda pengar.
Enligt bouppteckningen är fastigheterna värda 650.000 euro, bankdepositionerna 190.000 euro, aktierna 150.000 euro och lösegendomen 45.000 euro. Olof Bergman dog i april 2009.
Det vanliga har varit att danaarv visserligen tillfaller landskapet Åland men att det sedan – på anhållan av den avlidnas hemkommun – har överförts till kommunen.
Så skedde också i det här fallet när lagtinget i samband med budgetarbetet i fjol höstas fattade beslutet att föra över hela arvet till Jomala kommun. Men överföringen har inte gjorts eftersom en diskussion har uppstått under tiden om att det finns skyddsvärda områden inom två av skiftena och att landskapet borde behålla knappt hälften av arealen.
– Ärendet kommer upp på föredragning den här veckan, berättar landskapsregeringens administrativa chef Sören Silverström.
Han föredrar ärendet för ministrarna Roger Eriksson och Katrin Sjögren, båda (Lib). Miljöministern är med eftersom invändningarna rör skyddsvärda områden.
Då dök behovet upp av att vissa områden på två av skiftena borde behållas i landskapets ägo. Landskapets naturvårdsintendent Jörgen Eriksson har sin åsikt klar, och han har också fäst den på papper i det utlåtande som kansliavdelningen har fått.
– Det skulle vara alldeles befängt att ge bort skyddsvärda områden, som landskapet fått på ett hederligt sätt genom danaarv, till Jomala kommun och sen satsa nya skattepengar på att köpa in motsvarande naturskyddsområden. Dessutom finns inga sådana nya pengar varken i fjolårets eller i årets budget.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre